Thắc mắc về xác nhận "Đất lưu không" của UBND phường.

Ngày hỏi:08/04/2016

Các luật sư cho tôi hỏi: Phần đất của tôi rộng 130m2, được mua lại của ông B năm 1970 - ông B có viết giấy mua bán cho tôi, tuy nhiên trong 130m2 này, có 30m2 ông B mua lại của ông C trước đó, ông C không có giấy viết tay cho ông B. Khi tôi mua lại toàn bộ mảnh đất 130m2, ông B có cam kết là phần 30m2 này là của ông B và ông B chịu trách nhiệm toàn bộ về phần 30m2. Khi đó (năm 1970, chính quyền cũ chỉ xác nhận vào Giấy sở hữu đất là 100m2 - năm 1972). Nay tôi muốn làm lại bìa để gộp toàn bộ 130m2 vào. Thì Phường có xác nhận là phần đất 30m2 của tôi là phần "Đất Lưu không". Bản đồ địa chính, quy hoạch không thể hiện phần đất lưu không này.Mặc dù tôi dùng ổn định, không tranh chấp từ năm 1972. Vậy các LS cho tôi hỏi Phường xác nhận như vậy là đúng hay sai? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Luật sư Sơn tư vấn như sau:

  • - Về 100 m2 bác có xác nhận của chính quyền cũ năm 1972, bác được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013:

   “Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

   a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;”

   - Về 30m2 mà phường xác nhận là “đất lưu không”: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013:

   “Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

   2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

   Theo quy định trên thì 30m2 đất đó thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bác và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu phù hợp với quy hoạch và được Ủy ban Phường xác nhận. Tuy nhiên, Ủy ban Phường lại xác nhận là đất lưu không.

   Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào quy định nào về “đất lưu không”. Có thể hiểu đơn giản là phần đất này trong quy hoạch, nằm trong phần hành lang giao thông, công trình công cộng.

   Bởi vậy, theo như bác nói: “Bản đồ địa chính, quy hoạch không thể hiện phần đất lưu không này.” thì mảnh đất 30m2 dó thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bác và không phải là đất lưu không.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn