Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về tiền bồi thường khi bị thu hồi đất

Ngày hỏi:22/09/2014

Đầu tháng 8/2014 vừa qua, tôi nhận được quyết định thu hồi đất của UBND huyện. Bây giờ tôi cảm thấy giá bồi thường và khoản hỗ trợ di dời không hợp lý, tôi có thể khiếu nại đến cơ quan nào để được xem xét, giải quyết?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đức Chánh tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2 Điều 204 Luật Đất đai năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011

   Theo đó, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

   Khi không đồng ý với quyết định bồi thường và hỗ trợ di dời của UBND huyện bạn có quyền khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định này. Trong trường hợp của bạn, người có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch UBND cấp huyện.

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho bạn biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì sẽ nêu rõ lý do trong thông báo.


  Nguồn:

  Website Hãng Luật Đức Chánh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn