Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ngày hỏi:08/10/2018

Theo quy định của pháp luật thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thẩm định theo quy định của pháp luật. Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được thành lập theo quy định của pháp luật. Vậy cho hỏi ai có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định thì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.

   Còn, kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở nước ta được phân thành:

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập và được thẩm định theo quy định của pháp luật.

   Trong đó, việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Đất đai 2013 thì các cá nhân sau đây có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

   - Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

   Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

   - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

   Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

   Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp có trách nhiệm thẩm định và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại Điều 42 của Luật Đất đai 2013; cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tiếp thu, giải trình theo nội dung thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

   Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn