Thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ tiền sử dụng đất như thế nào?

Ngày hỏi:30/07/2014
Ông Tạ Quang Vinh, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thân nhân liệt sỹ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo ông Vinh phản ánh, năm 1990 ông Vinh mua 1 căn nhà tại tổ 1, ngõ 127/11, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Năm 2012, ông nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong Quyết định có ghi, gia đình ông Vinh phải nộp 50% tiền sử dụng đất của phần đất diện tích 95,4m2 trên tổng diện tích 185,4m2. Theo ông Vinh, diện tích đất ông mua từ thời điểm trước khi Luật Đất đai có hiệu lực (trước năm 1993), đồng thời ông là con liệt sỹ nên thuộc đối tượng được xét miễn tiền sử dụng đất. Ông Vinh đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn về việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp của gia đình ông.

  Nội dung này được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Ông Tạ Quang Vinh được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 với diện tích đất ở sử dụng riêng 185,4m2 tại số 11, ngõ 127, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, nghĩa vụ tài chính phải nộp là 50% tiền sử dụng đất của 95,4m2 và lệ phí trước bạ đúng theo các quy định tại thời điểm xét cấp Giấy chứng nhận.

   Theo nội dung trình bày tại đơn đề nghị thì ông Tạ Quang Vinh thuộc đối tượng thân nhân của liệt sỹ (con ruột liệt sỹ Nguyễn Quốc Hùng, tức Tạ Quý Tính) được quy định tại khoản 1, Điều 14, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

   Theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở:

   “Thân nhân của liệt sỹ quy định tại khoản 1, Điều 14 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”.

   Theo quy định tại khoản 4, Điều 2, Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở:

   “Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định”.

   Và khoản 8, Điều 2, Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

   “Việc xem xét để hỗ trợ đối với thân nhân liệt sỹ cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân liệt sỹ cư trú và những kiến nghị đó phải được Uỷ ban nhân dân cấp huyện xác minh lại trước khi trình lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định”.

   Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đề nghị ông Tạ Quang Vinh liên hệ với các cơ quan thẩm quyền có liên quan để được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định.


  Nguồn:

  Batdongsanhungyen.com.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn