Theo CV 2059/SNN, HTX phản ánh hạn mức NH cho vay mấy năm liên tục không quá 500 triệu đồng, nên phải huy động thêm từ các thành viên. HTX đã được UBND tỉnh cấp đất, đề nghị NH xem xét, tạo điều kiện cho HTX được dùng đất để làm tài sản thế chấp vay vốn.

Ngày hỏi:26/11/2015

Theo CV 2059/SNN, HTX phản ánh hạn mức NH cho vay mấy năm liên tục không quá 500 triệu đồng, nên phải huy động thêm từ các thành viên. HTX đã được UBND tỉnh cấp đất, đề nghị NH xem xét, tạo điều kiện cho HTX được dùng đất để làm tài sản thế chấp vay vốn.

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Kể cả ý kiến lần này, HTX đã 3 lần có ý kiến về đề nghị vay vốn: + Tháng 6/2015, theo yêu cầu tại Công văn số 253/BC-UBND ngày 16/6/2015, trong báo cáo gửi UBND tỉnh, HTX đề nghị vay 3.000 triệu. Ngày 24/8/2015 NHNo huyện Cẩm Xuyên đã trực tiếp làm việc với HTX (có Biên bản thống nhất nội dung làm việc giữa 2 bên), tại thời điểm làm việc HTX chưa có phương án vay vốn (mới chỉ là dự định). Hai bên đã thống nhất HTX sẽ xây dựng phuơng án để cùng NH xem xét, thẩm định. + Tại cuộc tọa đàm “Ngân hàng - Doanh nghiệp cùng gỡ khó tín dụng” do NHNN tỉnh chủ trì tại UBND tỉnh ngày 29/9/2015, đại diện HTX đã có ý kiến đề nghị vay 3 tỷ, nếu không được thì cho vay 1,5 tỷ để mua máy phục vụ SX (HTX chưa có phương án vay vốn). Chủ trì hội nghị đã trả lời đề nghị HTX xây dựng phương án vay vốn và tiếp cận NHNo Cẩm xuyên hoặc các NHTM khác để yêu cầu được thẩm định, giải quyết. (Nếu chỉ đề nghị chung chung mà không có phương án, không làm việc với NHTM thì chưa có cơ sở để trả lời). + Về ý kiến lần này (CV 2059/SNN) của HTX: Do không có các thông tin cụ thể về quy mô hoạt động sản xuât kinh doanh (để so sánh với mức cho vay 500 triệu), nhu cầu vốn của phương án SXKD, mức độ đáp ứng các điều kiện vay vốn, vì vậy không rõ vướng mắc ở đâu, việc chỉ được vay 500 triệu là do nguyên nhân từ phía ngân hàng hay từ phía HTX; Việc HTX đã được UBND tỉnh cấp đất và HTX đã đề nghị thế chấp chưa, hay đã đề nghị mà ngân hàng trả lời không được thế chấp? nguyên nhân vì sao NH không nhận thế chấp ? Đề nghị HTX làm việc với các NHTM (NHNo và các NHTM có Phòng Giao dịch ở Cẩm Xuyên) để đề nghị mức vay vốn phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, theo phương án vay cụ thể (còn bằng hoặc lớn hơn 500 triệu phụ thuộc vào phương án), nếu quyền sử dụng đất thuộc diện được thế chấp hợp pháp thì các TCTD sẽ xem xét và thống nhất với HTX (trường hợp đất trả tiền hàng năm thì không đủ điều kiện để thế chấp). Sau khi làm việc với các NHTM, nếu có khó khăn, có vướng mắc cụ thể đề nghị HTX phản ánh cụ thể với NHNN tỉnh để chỉ đạo kiểm tra và giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn