Thiếu giấy chứng nhận quyết định giao đất có được cấp GCN quyền sử dụng đất không?

Ngày hỏi:28/08/2019

Năm 2003 tôi lên công tác tại một huyện miền núi. Khi lên nhận công tác được lãnh đạo tạo điều kiện cho ở tại khu tập thể. Để yên tâm ở lại công tác lâu dài nên năm 2004, tôi đã làm đơn xin cấp đất. Khi đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và cán bộ địa chính của Thị trấn đã làm thủ tục, tiến hành đo đạc cấp cho tôi lô đất ở, nơi mà hiện tại tôi đang làm nhà ở (gần 15 năm). Vì khó khăn nên khi đó tôi chưa làm Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). Nay tôi muốn làm giấy Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất nhưng thiếu quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền. Đã nhiều lần đi làm nhưng điều bị trả lại với lý do không làm được.

Vừa qua tôi có làm đơn gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Phòng tiếp dân của huyện để trình bày lý do thì UBND huyện ủy quyền Phòng Hành chính công tổ chức cuộc họp với các phòng tham mưu liên quan và trả lời hồ sơ của tôi đủ điều kiện cấp đất. Khi hồ sơ tôi nộp vào một cửa thì đến thời gian cơ quan thuế định giá và cơ quan thuế kiểm tra và trả lui hồ sơ vì thiếu quyết định giao đất. Cho tôi hỏi: Hồ sơ của tôi có được được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thiếu giấy chứng nhận quyết định giao đất có được cấp GCN quyền sử dụng đất không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, cụ thể như sau:

   "1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:

   a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

   b) Một trong các loại giấy tờ quy định tạ Điều 100 Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số nghị định 43/2014 đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

   đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);”

   Theo đó, tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định 43/2014 quy định giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất là một trong những loại giấy tờ cần có trong hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

   7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, do hồ sơ thiếu Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất (quyết định giao đất) nên bạn không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn