Thời điểm chuyển giao quyền sử dụng đất

Tôi và Ông A đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. Hợp đồng đã được công chứng theo quy định pháp luật. Sau đó, vì lý do khách quan bên bán đã yêu cầu hủy Hợp đồng nêu trên. Tôi muốn hỏi quyền sử dụng đất ở đã được chuyển giao qua tôi chưa? Quy định pháp luật trong trường hợp này như thế nào?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự tư vấn như sau:

  • BLDS năm 2005 tại Điều 168 khoản 1 qui định “Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản (BĐS) có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu”.

   BLDS năm 2005 tại Điều 692 qui định: việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai.

   Đối chiếu với quy định pháp luật cho trường hợp của bạn thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa có hiệu lực và bên bán có thể hủy được nếu bạn chưa làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan có thẩm quyền.


  Nguồn:

  Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự (PL
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn