Thời điểm chuyển quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở

Ngày hỏi:27/12/2018

Tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc thuê mua nhà ở và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Khi thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là khi nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Với quy định hiện hành cảu pháp luật thì thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

   Theo đó, tại Khoản 1 Điều 12 Luật Nhà ở 2014 có quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như sau:

   Mua bán nhà ở mà không thuộc trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

   => Như vậy, thời điểm chuyển quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở là do các bên tự thỏa thuận với nhâu. Nếu không có thỏa thuận thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở bạn nhé.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn