Thời gian cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất

Ngày hỏi:20/03/2017

Năm 1999 gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận QSD đất được mang tên Hộ ông: Vàng Văn Pao nhưng đến nay Giấy chứng nhận của gia đình tôi đã rách nát, tôi có nhu cầu cấp đổi lại giấy chứng nhận QSD đất. Tôi đã lên UBND xã Na Hối và cán bộ địa chính đã hướng dẫn và làm hồ sơ cấp đồi giấy chứng nhận cho gia đình tôi . Ngày 16 tháng 2 năm 2017 tôi đã nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Hà . Ông : Cao Đức Tuyến đã tiếp nhận hồ sơ vào ngày 16 tháng 2 năm 2017 và đã đưa phiếu hẹn trả kết vào ngày 02 tháng 3 năm 2017. Nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Theo thông tư 01 năm 2017 ngày 6 tháng 1 năm 2017 thì thời gian cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất là không quá 07 ngày. Cho tôi hỏi thời gian cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất là bao lâu và đến khi nào gia đình tôi mới được Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Hà trả kết quả cho gia đình tôi. Gia đình tôi rất bức xúc hỏi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Hà thì bảo chưa được.

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tư vấn như sau:

  • Gia đình ông đã nộp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ huyện Bắc Hà và nhận phiếu hẹn trả kết quả vào ngày 02/3/2017, tuy nhiên đến nay gia đình ông chưa nhận được kết quả, lý do chậm trả kết quả: Khi thẩm tra giải quyết hồ sơ thì diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông đã thay đổi do đo đạc địa chính, vị trí thửa đất ở cấp năm 1999 và trên bản đồ địa chính không khớp nhau.

   Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Hà đã thực hiện đăng ký biến động nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Na Hối để kiểm tra xác định lại vị trí đất ở. Do chậm trả kết quả Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Hà đã có đã có văn bản số 09/CNVPĐKĐĐ ngày 13/03/2017 xin lỗi ông Vàng Văn Pao, tuy nhiên văn bản còn bị chậm theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Hà nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc giải quyết chậm hồ sơ của ông Vàng Văn Pao, khi giải quyết hồ sơ phải thực hiện theo đúng quy định, trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho bộ phận 1 cửa và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai, không để kéo dài thời gian gây bức xúc cho cá nhân, tổ chức./.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn