Thời gian công tác thực tế để được cấp Chứng chỉ định giá đất là bao lâu?

Ngày hỏi:25/06/2021

Cho hỏi thời gian công tác thực tế để được cấp Chứng chỉ định giá đất là bao lâu? Tính từ thời điểm nào? Nhờ tư vấn. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian công tác thực tế để được cấp Chứng chỉ định giá đất là bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 136/2018/NĐ-CP có quy định, cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

   ...

   Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại điểm a Khoản này tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.

   Theo như quy định này thì để được cấp Chứng chỉ định giá đất cá nhân phải có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn