Thời gian hiệu lực của Hợp đồng thế chấp bất động sản

Ngày hỏi:15/04/2014

Xin hỏi Luật sư vấn đề như sau: - Hợp đồng thế chấp tài sản khi ký kết không quy định thời gian hiệu lực (Từ ngày .... đến ngày....). Vậy thời gian hiệu lực của hợp đồng có bị điều chỉnh bởi quy định nào của pháp luật không? - Hợp đồng thế chấp tài sản khi ký kết chỉ ghi số tiền tối đa được đảm bảo, không chỉ rõ địch danh hợp đồng tín dụng. Vậy khi ký kết một hợp đồng tín dụng khác nằm trong số tiền tối đa được đảm bảo có cần ký phụ lục hợp đồng thế chấp không?

  Nội dung này được Luật sư Cao Sỹ Nghị – Trưởng Văn phòng Luật sư Cao tư vấn như sau:

  • - Trường hợp trong hợp đồng thế chấp đề cập đến mục đích thế chấp cụ thể thì không cần hợp đồng khác. Tuy nhiên, thông thường trong vay tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản ký kết riêng và được coi là hợp đồng phụ của hợp đồng khác (còn gọi là hợp đồng chính). Vì vậy, nếu hợp đồng thế chấp không đề cập đến hợp đồng chính (hợp đồng tín dụng) thì sẽ không biết thế chấp cho vấn đề gì.

   - Hợp đồng thế chấp chấm dứt hiệu lực theo thỏa thuận của các bên hoặc bên có nghĩa vụ đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc hợp đồng chính chấm dứt hiệu lực. Các bên nên làm thủ tục về việc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thế chấp. Pháp luật điều chỉnh: tùy từng hợp đồng cụ thể để xác định các ngành luật có liên quan, ví dụ bảo đảm bằng nhà thì có pháp luật dân sự, pháp luật nhà ở, đất đai,...; nếu là tiền trong tài khoản thì có pháp luật dân sự, pháp luật về ngân hàng/hoặc các tổ chức tín dụng,...


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn