Thời hạn hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là bao lâu?

Ngày hỏi:27/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Lâm, tìm hiểu quy định về việc giải quyết tranh chấp đất đai, tôi có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Thời hạn hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật đất đai năm 2013, có quy định về thời hạn hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

   => Như vậy, theo quy định trên thì thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai là không được quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của các bên.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn