Thời hạn sử dụng đất nhận chuyển nhượng

Bố tôi có mảnh đất ao đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thời hạn sử dụng lâu dài. Bố tôi muốn cho tôi mảnh đất ấy thì phải làm những thủ tục gì. Mảnh đất ấy chuyển cho tôi có được sử dụng lâu dài không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • 1. Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

   * Công chứng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo Luật Công chứng

   - Cơ quan thực hiện: Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

   - Hồ sơ yêu cầu công chứng: Bạn nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm:

   + Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

   + Dự thảo hợp đồng (nếu có);

   + Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

   + Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

   + Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

   - Thủ tục:

   + Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

   + Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng (nếu có) hoặc giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu sẵn có.

   + Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe.

   + Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.

   Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bạn yêu cầu công chứng thì bạn được nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn theo quy định của pháp luật.

   * Đăng ký sang tên bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   - Cơ quan tiến hành: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì có thể nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

   - Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:

   + Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

   + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   + Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…

   - Thủ tục: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

   2. Thời hạn sử dụng đất.

   Điều 69 Luật Đất đai quy định về thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất như sau:

   Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi chuyển quyền sử dụng đất.

   Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

   Như vậy, vì bố bạn được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng là lâu dài nên khi bạn nhận chuyển quyền từ bố bạn, bạn cũng được sử dụng đất ổn định lâu dài.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn