Thời hiệu khiếu nại của quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai

Pháp luật quy định về thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai như thế nào?

  Nội dung này được Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật về đất đai, thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai như sau:

   - Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai là ba mươi ngày (35), kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính đó.

   - Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày (45), kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử TANDTC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn