Thời hiệu xử phạt hành vi chuyển nhượng QSDĐ không có bìa đỏ bắt đầu từ thời điểm nào?

Ngày hỏi:05/12/2019

Tôi và anh Sơn ký hợp đồng chuyển nhượng đất (không có bìa đỏ), vậy cho hỏi theo quy định mới thời gian cơ quan nhà nước được xử phạt tôi là thời gian nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) quy định: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm.

   Mặt khác tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định thời hiệu xử phạt đối với hành vi chuyển nhượng QSDĐ không có sổ đỏ, cụ thể như sau:

   => Hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất không được giao dịch hoặc không đủ điều kiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch đã ký; thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết.

   Như vậy, thời hiệu xử phạt hành vi chuyển nhượng QSDĐ không có GCNQSDĐ (bìa đỏ) là 02 năm kể từ thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn