Thời hiệu xử phạt hành vi phân lô bán đất nền nhưng không có sổ đỏ bắt đầu từ thời điểm nào?

Ngày hỏi:05/12/2019

Tôi thường thấy ở dưới Đồng Nai có rất nhiều nhà thường phân lô bán đất nền nhưng không có sổ đỏ thì thời hiệu xử phạt hành chính tính thời điểm nào? Mong được tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) quy định: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm.

   Mặt khác tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định thời hiệu xử phạt đối với hành vi phân lô bán đất nền nhưng không có sổ đỏ, cụ thể như sau:

   => Hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê nhưng không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc đủ điều kiện nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản chuyển nhượng đã ký; thời điểm kết thúc hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết.

   Như vậy, thời hiệu xử phạt đối với hành vi phân lô bán đất nền nhưng không có sổ đỏ là 02 năm kể từ thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn