Thời hiệu yêu cầu hủy bìa đỏ cấp 2017

Ngày hỏi:31/07/2019

Bố mẹ tôi mất và 2015 có để lại cho anh em tôi (3 người) một mảnh đất, nhưng đến 2017 chú út tôi đã đi làm bìa đứng tên cậu ấy. Vậy thời hiệu khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định thời hạn khởi kiện đối với quyết định hành chính như sau:

   "01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc."

   Như vây, bạn đã biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp vào năm 2017 nhưng đến 2019 bạn mới khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hết thời hiệu khởi kiện.

   Bạn có thể nộp đơn khởi kiện theo hướng kiện đòi tài sản (vì tài sản thừa kế là tài sản chung của những người thừa kế nên bạn có một phần quyền sở hữu trong khối tài sản chung), theo quy định Bộ luật dân sự 2015 thời hiệu khởi kiện đối với bất động sản là 30 năm.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn