Thống kê, kiểm kê đất đai nhằm mục đích gì?

Ngày hỏi:17/01/2019

Hàng năm các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thống kê, kiểm kê đất đai nhưng tôi không rõ là nhằm mục đích gì? Nên nhờ Ban tư vấn hỗ trợ giúp.

Hải (hai_nguyen****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 01/03/2019, có quy định mục đích thống kê, kiểm kê đất đai như sau:

   1. Đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

   2. Làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

   3. Làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.

   4. Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn