Thông tin về bên thế chấp là pháp nhân gồm những gì?

Ngày hỏi:05/12/2019

Liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cho mình hỏi: Thông tin về bên thế chấp là pháp nhân gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 8 Điều 3 Thông tư 07/2019/TT-BTP (Có hiệu lực từ 10/01/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   Thông tin về bên thế chấp là pháp nhân gồm: Tên, địa chỉ trụ sở, số giấy chứng nhận đăng ký thành lập (nếu có) và các thông tin khác của pháp nhân mà theo quy định của pháp luật đất đai phải có trên Giấy chứng nhận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn