Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Năm 2002 gia đình tôi có hợp thức hóa nhà và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Đến năm 2010 nhà kế bên xây dựng lấn hẻm chung và lấn qua phía sau nhà tôi. Gia đình tôi làm đơn khiếu nại lên ủy ban quận và chờ xem xét giải quyết. Sau đó khoảng 7 tháng, trong khi gia đình kế bên bị tạm ngưng thi công phần lấn chiếm để xem xét thì gia đình kế bên làm đơn khiếu nại. Đơn này cho rằng việc cấp giấy chứng nhận cho gia đình tôi không đúng thủ tục vì khi cấp giấy có tranh chấp với gia đình kế bên và đề nghị cơ quan xem xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình chúng tôi. Trong quá trình làm hợp thức hóa nhà gia đình tôi thực hiện rất minh bạch và được chính cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hợp pháp. Chúng tôi bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng hay sai?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đại Việt, 335 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 21, Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong những trường hợp sau:

   1. Trường hợp có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

   2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra; Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp, Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Nếu qua thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

   3. Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này.

   4. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, các khoản 1, 2 và 3 Điều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực thi hành.

   Như vậy đối với trường hợp gia đình bạn việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không còn phụ thuộc vào kết quả xem xét của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và kết quả của thanh tra các cấp sau khi đã thẩm tra. Nếu qua thẩm tra kết luận là Giấy chứng nhận quyền cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

   Trường hợp cho rằng việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước là không đúng, gia đình bạn có thể làm đơn khiếu nại tới cơ quan nhà nước đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn