Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đúng luật không?

Ngày hỏi:21/07/2014

Xin được hỏi: Gia đình tôi có chuyển nhựng thửa đất năn 1994 đến năn 2003 cấp GCNQSDD cấp chung cả thửa đã chuyển nhựng. Thửa đã chuyển nhựng cũng có GCNQSDD nhưng diện tích nhiều hơn so với ban đầu chuyển nhượng rất nhiều.giờ UBTP đòi thu hồi GCNQSDD của gia đình tôi có đúng luật ko? Khi chuyển nhượng khoảng 200m2 có giấy gốc tại hồ sơ. Nay thửa chuyển nhượng lên 254m2 vậy gia đình tôi phải là sao?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:
   a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
   b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
   c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
   d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.
   3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.”
   Tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
   Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”
   Do câu hỏi của hộ ông (bà) không đủ nội dung thông tin và Sở Tài nguyên và Môi trường không có hồ sơ, để xem xét cụ thể. Vì vậy đề nghị ông (bà) đối chiếu các quy định nêu trên, nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị hộ gia đình cá nhân liên hệ trực tiếp với Phòng tài nguyeen và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai- Chi nhánh thành phố để được hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn