Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản có bao gồm thu nhập từ dịch vụ môi giới bất động sản không

Trong kỳ tính thuế năm 2010, Công ty có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, đồng thời có phát sinh lỗ từ dịch vụ môi giới bất động sản (có cả môi giới không phải dự án của Công ty) thì Công ty có được bù trừ số lỗ từ dịch vụ môi giới bất động sản với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không bao gồm thu nhập từ dịch vụ môi giới bất động sản. Trường hợp trong kỳ tính thuế năm 2010, Công ty có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, đồng thời có phát sinh lỗ từ dịch vụ môi giới bất động sản thì Công ty phải xác định riêng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; khoản lỗ từ dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm cả số lỗ lũy kế của các năm trước chỉ được bù trừ với thu nhập từ dịch vụ môi giới bất động sản hoặc thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác (trừ thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản) của các năm sau theo quy định.

   Nguồn: tphcm.gdt.gov.vn


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn