Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khai hoang

Ngày hỏi:30/03/2012

Gia đình tôi có khoai hoang một miếng đất từ năm 1956, đến nay tôi có ra tại UBND xã để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được trả lời là đất của gia đình tôi nằm trông quy hoạch đất văn hóa của xã ( bản đồ qh của xã lập năm 2008 đến 2020) vậy giờ gia đình tôi có thể được cấp giấy CNQSDĐ được không.

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

  • Do bạn không nói rõ là đã có quyết định thu hồi đất chưa? Nên tôi chia làm 02 trường hợp:

   A. Đã có quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì gia đình bạn được cấp giấy chứng nhận
   Căn cứ Điều 14 Nghị định 84 quy định về cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ trước ngày 15-10-1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật đất đai.

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật đất đai nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 điều này, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được xử lý theo quy định sau:

   a) Tại thời điểm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất thuộc vùng đã có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (gọi chung là quy hoạch) được xét duyệt mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đó và chưa có quyết định thu hồi đất trong trường hợp đất phải thu hồi thì được cấp giấy chứng nhận.

   Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận; đối với diện tích đất ở ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.

   Trường hợp đất có công trình xây dựng (không phải nhà ở) thì phải xác định diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất phi nông nghiệp.

   Đối với phần diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này.

   ....

   B. Đã có quy hoạch và có quyết định thu hồi đất thì gia đình bạn không được cấp giấy chứng nhận nhưng sẽ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật.
   Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP, 84/2007/NĐ-CP, 69/2009/NĐ-CP...


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn