Thủ tục chuyển đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả

Ngày hỏi:29/02/2016
Tôi xin hỏi lãnh đạo sở tài nguyên môi trường ha nam mấy việc như sau: - Gia đình tôi có 1,5 sào đất trồng lúa giáp khu dân cư nay tôi muốn chuyển sang trồng cây ăn quả thì thủ tục thế nào. xin nói thêm là đất của gia đình tôi trước đây là trồng lúa đến nay xung quanh nhà tôi các hộ cũng đã trồng cây ăn quả rồi -Gia đình tôi muốn xây tường bao xung quanh và làm 1 cái nhà cấp 4 khoảng 30m2 để trông coi có được không tôi xin cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

   Căn cứ mục a, d khoản 1 điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định:
   1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
   a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
   d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
   2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.
   Căn cứ những quy định trên, việc gia đình ông chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở phải thực hiện xin phép theo quy định.
   Điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
   Căn cứ mục a khoản 2 Điều 7 Thông tư Số: 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường. Đất gia đình ông phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
   Gia đình ông cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
   - Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ về nơi tiếp nhận hồ sơ UBND huyện Kim Bảng, gồm có:
   + Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;
   + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
   Vì vậy, gia đình ông có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên khu vực đất nông nghiệp đề nghị gia đình ông liên hệ với phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kim Bảng hướng dẫn, giải đáp chi tiết.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn