Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở

Ngày hỏi:15/02/2011

Ông Trần Dũng (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) một phần dự án khu nhà ở từ chủ đầu tư cấp I, bởi hiện ông Dũng chưa biết có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này.

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Được chuyển nhượng QSDĐ dự án đã xây dựng hạ tầng

   Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: "Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê được quy định như sau:

   Đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế đối với diện tích đất đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của dự án đầu tư đã được xét duyệt; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi trong dự án đó".

   Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở quy định: "Chủ đầu tư cấp I của dự án phát triển khu nhà ở được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư cấp II để xây dựng nhà ở sau khi đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ của dự án và phải tuân thủ nội dung dự án đã được phê duyệt, nội dung chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...".

   Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, khi chủ đầu tư cấp I của dự án phát triển khu nhà ở chuyển nhượng dự án thành phần cho chủ đầu tư cấp II thì thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng theo các quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Đồng thời, quyền sử dụng đất được chuyển nhượng phải tuân thủ các quy định khoản 2 Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   Việc chuyển nhượng thực hiện tại Văn phòng đăng ký QSDĐ

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CPngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên liên quan lập nhưng không trái với quy định của pháp luật về dân sự.

   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên thiết lập phải phù hợp với nội dung quy định tại Điều 71 Luật Kinh doanh bất động sản.

   Thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn