Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ do Thủ tướng quyết định đầu tư

Ngày hỏi:16/10/2018

Xin cho tôi hỏi: Trình tư, thủ tục lựa chọn hủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Vui lòng cung cấp thêm giúp tôi các căn cứ pháp lý cụ thể về vấn đề trên?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

   Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ bao gồm đầu tư xây dựng mới và mua nhà ở thương mại được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng.

   Pháp luật về nhà ở quy định dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ có các loại sau đây:

   - Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo đề nghị của Bộ Xây dựng để cho các đối tượng của các cơ quan trung ương thuê, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Nhà ở 2014;

   - Dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để cho đối tượng thuộc diện là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang thuê;

   - Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để cho các đối tượng được điều động, luân chuyển đến làm việc tại địa phương.

   Đối với các đối tượng được điều động, luân chuyển đến làm việc ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện), đối tượng quy định tại các điểm c, đ, e và g khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở 2014 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư dự án hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư dự án.

   Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở.

   Theo đó, theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 28 Luật Nhà ở 2014 thì Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Nhà ở 2014 theo đề nghị của Bộ Xây dựng;

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ do Thủ tướng quyết định đầu tư theo đề nghị của Bộ Xây dựng được quy định cụ thể như sau:

   Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cho đối tượng của các cơ quan trung ương thuê (trừ đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở 2014) thì Bộ Xây dựng đề xuất đơn vị làm chủ đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có văn bản quyết định lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho Bộ Xây dựng thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn