Thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:01/12/2014
Gia đình tôi có 3 thửa đất, tôi muốn hỏi, tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mỗi thửa được không? Nếu có nhiều người chung một thửa đất thì những người đó có được đứng tên chung trên một giấy chứng nhận không?
  • Trên thực tế, việc sử dụng đất rất đa dạng, cùng với đó là việc ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng rất đa dạng.

   Để tạo điều kiện cho người sử dụng đất, Luật Đất đai quy định rất rõ về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

   Cụ thể, Khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai quy định: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó”.

   Như vậy, mỗi thửa đất của gia đình bạn sẽ được cấp riêng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Về việc ghi tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận, Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai quy định: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 98, sau khi gia đình bạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định, gia đình bạn sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Nếu bạn không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, hoặc thuộc trường hợp được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính hoặc trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.


  Nguồn:

  Batdongsanhungyen.com.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn