Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày hỏi:27/07/2015
Kính gửi Luật sư ! - Ông A có 01 GCN QSD đất cấp ngày 20/8/2010, diện tích 77m2 (đất ở: 30m2, đất TCLN: 47m2), đã có nhà ở xây dựng từ năm 2003. - Ngày 21/8/2010 ông A chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất và nhà này cho tôi. - Nay tôi muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất 47m2 đất TCLN sang đất ở thì nghĩa vụ tài chính phải thực hiện thực hiện là bao nhiêu (50% hay 100% chênh lệnh giá 2 loại đất).

  Nội dung này được Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

  • Theo Điều 10, Luật đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp, đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Nếu bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì theo khoản 1, Điều 57 và Điều 59, Luật Đất đai, việc này phải được phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

   Về nghĩa vụ tài chính:

   Điều 109 Luật đất đai và Điểm b, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với trường hợp nhận chuyển nhượng thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng, nếu được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, chủ sử dụng đất phải nộp tiền bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn