Thực hiện việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải đảm bảo theo các nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:24/07/2017

Thực hiện việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải đảm bảo theo các nguyên tắc nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức xã hiện đang phụ trách phần việc địa chính, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Thực hiện việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải đảm bảo theo các nguyên tắc nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Minh Thông (minhthong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 3 Luật Đất đai 2013 có giải thích về cơ sở dữ liệu đất đai như sau:

   Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

   Thực hiện việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải đảm bảo theo các nguyên tắc được pháp luật quy định tại Điều 5 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

   1. Việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, khoa học, kịp thời.

   2. Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được thực hiện theo quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   3. Các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải được xây dựng đồng thời và được liên kết, tích hợp với nhau; trường hợp chưa đủ điều kiện thì ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính làm cơ sở để xây dựng và định vị không gian các cơ sở dữ liệu thành phần khác của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

   4. Quy mô tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện.

   Trên đây là nội dung trả lời về các nguyên tắc khi thực hiện việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 05/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cơ sở dữ liệu đất đai
  Đất đai
  Cơ sở dữ liệu quốc gia
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn