Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngày hỏi:04/04/2016
Cho Em hỏi, e có một lô đất ở Suối Tiên, Diên Khánh, Khánh Hòa. Lúc mua, lô đất đó là đất trồng cây lâu năm. Nay e muốn cất nhà thì được hướng dẫn là phải chuyển đổi thành đất ở mới xây được nhà. Vậy em muốn hỏi mức thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện là bao nhiêu, được quy định ở điểm nào?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định: “b) Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. ”
   - Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp trên là giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể:
   + Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất quy định tại Bảng giá đất tương ứng với từng mục đích.
   + Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất tương ứng với từng mục đích và từng trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất quy định hiện hành.
   Do vậy, để biết cụ thể đối với thửa đất cần chuyển mục đích, đề nghị ông bà liên hệ tại cơ quan tài nguyên và môi trường của địa phương (Phòng Tài nguyên và Môi trường) đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin vị trí của thửa đất để được hướng dẫn chi tiết.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn