Thuê đất của xã có được bồi thường khi bị thu hồi không?

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi thuê đất thuộc quỹ đất công ích của xã để làm kinh tế gia đình và trả tiền thuê đất cho xã với thời gian thuê là 05 năm. Nhưng hiện nay mới sử dụng được 3 năm thì bị tỉnh thu hồi đất để làm dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng gì đó thì tôi không rõ. Vậy tôi có được bồi thường hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thuê đất của xã có được bồi thường khi bị thu hồi không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 132 Luật Đất đai 2013 thì căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

   Những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

   Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

   Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai 2013 thì căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Luật Đất đai 2013 mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

   Tại Khoản 1 Luật đất đai 2013 có quy định:

   "Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

   1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

   ...

   d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;"

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì người sử dụng đất không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn thuê đất thuộc quỹ đất công ích của xã để làm kinh tế gia đình mà bị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất để làm dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có).

   Theo đó, chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà bạn đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm UBND tỉnh quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

   - Chi phí san lấp mặt bằng;

   - Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

   - Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

   - Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

   Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại cụ thể như sau:

   - Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại;

   - Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn