Tính số lợi bất chính thu được từ cho thuê QSDĐ không đáp ứng đủ điều kiện có trừ thuế thu nhập không?

Ngày hỏi:06/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi đối với cho thuê QSDĐ không đáp ứng đủ điều kiện thì khi xác định số lợi bất chính thu được có phải trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp không theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 8 Điều 7 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) quy định: Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại đất, bán hoặc cho thuê tài sản gắn liền với đất quy định tại Nghị định này mà đã nộp thuế thu nhập từ việc giao dịch đó thì số lợi bất hợp pháp được xác định bằng số lợi tính theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này trừ (-) đi số tiền thuế thu nhập đã nộp.

   Như vậy, đối với việc cho thuê QSDĐ không đáp ứng đủ điều kiện mà cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì số lợi bất chính được tính theo quy định pháp luật và trừ đi tiền thuế thu nhập đã nộp.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn