Tổ chức cuộc họp của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai để xử lý công việc thường xuyên

Ngày hỏi:18/09/2017

Tổ chức cuộc họp của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai để xử lý công việc thường xuyên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thúy Vy, hiện công tác tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tổng cục Quản lý đất đai. Cho tôi hỏi: Tổ chức cuộc họp của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai để xử lý công việc thường xuyên được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 23 Quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai, Ban hành kèm theo Quyết định 10/QĐ-TCQLĐĐcủa Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai thì được quy định như sau:

   1. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục trưởng hoặc Phó Tổng cục trưởng phụ trách lĩnh vực họp với các chuyên gia, chủ đề án và đại diện các đơn vị có liên quan để nghe ý kiến tư vấn, tham mưu trước khi quyết định giải quyết công việc.

   a) Trách nhiệm của Văn phòng Tổng cục:

   - Đôn đốc đơn vị chủ đề án chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp, gửi giấy mời cùng tài liệu đến các thành phần được mời trước ngày họp ít nhất 03 ngày (trừ trường hợp đặc biệt được Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng đồng ý gửi tài liệu muộn hơn).

   - Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện phục vụ cho cuộc họp, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ nếu cuộc họp được tổ chức ở ngoài cơ quan Tổng cục.

   - Ghi biên bản cuộc họp và khi cần thiết có thể ghi âm; việc ghi âm đối với các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp.

   - Thông báo bằng văn bản kết luận của Tổng cục trưởng hoặc Phó Tổng cục trưởng về nội dung cuộc họp (nếu cần).

   b) Trách nhiệm của chủ đề án:

   - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp theo thông báo của Văn phòng Tổng cục.

   - Chuẩn bị ý kiến giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung họp.

   - Sau cuộc hộp, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị khác có liên quan hoàn chỉnh đề án, dự án hoặc văn bản trình theo kết luận của Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng.

   c) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham dự họp đúng thành phần được mời và phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan.

   2. Tập thể Lãnh đạo Tổng cục họp để giải quyết các công việc quy định tại Điều 3, hội ý công tác của Lãnh đạo Tổng cục, họp giao ban giữa tháng hoặc họp thường kỳ hằng tháng, quý, thực hiện theo các thủ tục liên quan quy định tại các Điều 24, 26, 27, 28 Quy chế này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tổ chức cuộc họp của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai để xử lý công việc thường xuyên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định số 10/QĐ-TCQLĐĐ năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT