Tổ chức đấu thầu qsdđ để chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Ngày hỏi:20/06/2009
Các trường hợp phải tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất để chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại mục I Phần thứ nhất Thông tư 03/2009/TT-BKH, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp sau:

   1. Đầu tư dự án quan trọng được xác định trong quy hoạch ngành gắn liền với quyền sử dụng khu đất , quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm tham dự;

   2. Đầu tư dự án có sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao nằm trong quy hoạch xây dựng chi tiết theo tỷ lệ 1/2000 của địa phương;

   3. Đầu tư dự án cần lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại, bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai;

   4. Đầu tư dự án có sử dụng các khu đất, quỹ đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của cơ quan nhà nước, của địa phương, của doanh nghiệp nhà nước nếu không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Thông tư 03/2009/TT-BKH.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn