Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo

Ngày hỏi:04/02/2009

Ở quê tôi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo để cải thiện nhà ở nhưng quá trình thực hiện chúng tôi thấy có những việc thực hiện không công bằng, công khai, gây bất bình trong nhân dân. Chúng tôi rất muốn biết các quy định cụ thể của Nhà nước về vấn đề bình xét hộ nghèo, những hộ đồng bào khó khăn đã được hỗ trợ về đất rồi thì có được xét duyệt hỗ trợ tiếp theo quyết định này nữa không; cách thức thực hiện việc bình xét duyệt danh sách cho các hộ nghèo, việc cấp vốn, việc giám sát thực hiện xây nhà được thực hiện như thế nào? Mong luật sư chỉ dẫn cụ thể.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở là một trong những chương trình mục tiêu của quốc gia giảm nghèo trong giai đoạn 2006 - 2010. Với mục đích hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững. Chính sách này đã được Nhà nước thực hiện từ nhiều năm và gần đây nhất là thực hiện Quyết định 167 ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định của Quyết định này thì những hộ như ông đã nêu trong thư (những hộ trước đây đã được Nhà nước hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ về nhà ở khác thì không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167 này). Chính phủ quy định rõ cơ sở thôn, bản phải tổ chức bình xét đối tượng và phân loại ưu tiên theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên hỗ trợ trước cho các hộ gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình trong vùng thường xuyên xẩy ra thiên tai, hộ gia đình già cả, neo đơn, tàn tật, hộ gia đình đang sống trong vùng đặc biệt khó khăn. Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách số hộ được hỗ trợ, danh sách các hộ có nhu cần vay vốn báo cáo UBND cấp huyện để trình cấp tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở phân bổ vốn cho cấp huyện, ngân hàng chính sách xã hội thực hiện việc cho vay vốn đối với hộ nghèo. Việc thực hiện xây dựng nhà ở, UBND xã giao cho Ban giảm nghèo cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng công trình nhà ở theo đúng Quyết đinh 167; vận động các hộ dân tự xây dựng nhà ở. Đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn không thể tự xây được thì Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các đối tượng này. Việc công bố các tiêu chuẩn hộ nghèo, việc bình xét hộ nghèo trên địa bàn, phân loại ưu tiên, thực hiện các hỗ trợ theo quy định đều được công khai, minh bạch và được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ về nhà ở đến với từng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; không để xẩy ra thất thoát, tiêu cực, bảo đảm các hộ nghèo có nhà ở sau khi được hỗ trợ. Như vậy, trong Quyết định 167 quy định rất cụ thể về nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, Ban giảm nghèo và các ban ngành ở địa phương. Nếu tại địa phương ông phát hiện có những vấn đề chưa công bằng, minh bạch thì đề xuất với chính quyền cấp xã để chấn chỉnh lại cho đúng theo tinh thần của Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn