Tổ chức tín dụng có được kinh doanh bất động sản do xử lý nợ không?

Ngày hỏi:30/08/2019

Theo tôi được biết là các tổ chức tín dụng không có nghiệp vụ kinh doanh bất động sản. Tôi có chút thắc mắc là những bất động sản do ngân hàng xử lý nợ được thì tổ chức tín dụng đó có được kinh doanh không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì Tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp sau đây:

   1. Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng;

   2. Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết, thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng;

   3. Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định quy định tại Điều 140 của Luật này.

   ==> Theo quy định trên thì tổ chức tín dụng không được kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên đối với việc nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ thì trong thời hạn 03 năm tổ chức tín dụng đó phải bán, chuyển hoặc mua lại bất động sản để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản của tổ chức tín dụng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn