Tổng hợp điều kiện các ngành nghề kinh doanh bất động sản

Ngày hỏi:11/11/2020

Điều kiện các ngành nghề kinh doanh bất động sản, môi giới, sàn giao dịch bất động sản được quy định thế nào?

Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổng hợp điều kiện các ngành nghề kinh doanh bất động sản
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ: Luật Kinh doanh bất động sản 2014

   - Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản: Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

   Như vậy, mức vốn điều lệ tối thiểu đối với công ty kinh doanh bất động sản là 20 tỉ đồng.

   Lưu ý: Luật Đầu tư 2020 đã bãi bỏ điều kiện "phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng” đối với tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản. Do đó, từ ngày 01/01/2021, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và không cần phải đáp ứng điều kiện có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng.

   - Ngành nghề môi giới bất động sản: Theo Khoản 1 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản thì Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Vì vậy, khi công ty muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần có ít nhất 2 người có chứng chỉ môi giới.

   - Ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản:

   Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Điều 69).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn