Tổng số tiền mà người dân nhân được/m2?

Ngày hỏi:21/07/2014
Tôi đang thắc mắc về giá đền bù đất sản xuất nông nghiệp đồng bằng khu vực Sóc Sơn, Hà Nội. Tổng số tiền mà người dân nhân được/m2. Rất mong nhận được phản hồi của Quý cơ quan! Câu hỏi của ông Nguyễn Nam Thành, địa chỉ: thuongminh.net@gmail.com

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Luật Đất đai ngày 09/12/2013;
   - Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội;
   - Ngày 25/12/2014, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 10114/UBND-TNMT về việc “Một số giải pháp cải cách thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội”, trong nội dung văn bản cóquy định:
   “Khi thực hiện Điều 6 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư: Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, nếu kết quả khảo sát giá đất tại khu vực phù hợp với giá đất quy định tại bảng giá do UBND Thành phố ban hành có hiệu lực hàng năm hoặc tại khu vực không có giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp theo quy định của Pháp luật thì cho phép UBND quận, huyện, thị xã áp dụng mức giá đất nông nghiệp UBND Thành phố ban hành có hiệu lực hàng năm để làm căn cứ lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ mà không phải làm thủ tục xác định lại giá đất nông nghiệp theo quy trình thủ tục hiện hành”.
   Căn cứ quy định nêu trên, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất giá đất sản xuất nông nghiệp đồng bằng khu vực Sóc Sơn làm căn cứ lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất theo quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 – 31/12/2019 như sau:
   - Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước và trồng cây hàng năm: 108.000 đ/m2
   - Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm: 126.000 đ/m2;
   - Giá đất nuôi trồng thủy sản: 108.000 đ/m2;
   - Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất: 48.000 đ/m2.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn