Trách nhiệm của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao đất, thuê đất lâm nghiệp

Ngày hỏi:27/02/2018

Trách nhiệm của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao đất, thuê đất lâm nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Lan Anh, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc giao thuê rừng đất lâm nghiệp. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao đất, thuê đất lâm nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao đất, thuê đất lâm nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2011/BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn giao thuê rừng đất lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn địa phương thực hiện việc giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

   - Hướng dẫn và tổng hợp thống kê, kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng rừng trên phạm vi toàn quốc bảo đảm sự thống nhất với thống kê diện tích đất lâm nghiệp do ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện;

   - Cung cấp thông tin về rừng và tình hình giao rừng, cho thuê rừng trong toàn quốc cho Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   - Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp;

   - Tổ chức chỉ đạo xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và lưu trữ cơ sở dữ liệu về giao rừng, thuê rừng; hồ sơ giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp; cung cấp các thông tin trong cơ sở dữ liệu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao đất, thuê đất lâm nghiệp. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 07/2011/BNNPTNT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn