Trách nhiệm của công ty nông, lâm nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày hỏi:03/10/2018

Chào anh chị, tôi có một chút thắc mắc mong anh chị giải đáp cho tôi, trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, các công ty nông, lâm nghiệp đang sử dụng đất có những trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật? Mong anh chị giải đáp thắc mắc của tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của công ty nông, lâm nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, các công ty nông, lâm nghiệp đang sử dụng đất có trách nhiệm:

   - Rà soát hiện trạng sử dụng đất về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn, bị chiếm, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và đang có tranh chấp;

   - Căn cứ phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch sử dụng đất của địa phương và hiện trạng sử dụng đất để đề xuất phương án sử dụng đất.

   Nội dung phương án sử dụng đất phải thể hiện vị trí, ranh giới sử dụng đất; diện tích đất đề nghị giữ lại sử dụng theo từng loại đất, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; diện tích đất bàn giao cho địa phương;

   - Báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định phương án sử dụng đất trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

   - Tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của công ty nông, lâm nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn