Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa

Ngày hỏi:09/06/2015
Vừa qua thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, gia đình tôi đã đổi được khu đất vùng ven biển vừa trồng lúa vừa nuôi trồng thủy sản (trong số này có một số diện tích đất được chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản). Tôi xin luật sư nói rõ hơn những quy định của Nhà nước về trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa để chúng tôi thực hiện và ký các cam kết.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 35/2015 ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thì trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa như sau: 1. Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. 2. Sử dụng có hiệu quả, không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 3. Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất; cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất trồng lúa, bảo vệ môi trường sinh thái. 4. Người sử dụng đất trồng lúa thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 5. Khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa: Phải đăng ký với UBND cấp xã theo quy định; không được làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng và ảnh hưởng xấu tới việc sản xuất lúa ở các khu vực liền kề. Trường hợp làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng phải có biện pháp khắc phục kịp thời và phải bồi thường nếu gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất lúa của các hộ ở khu vực liền kề. Trường hợp đất bị nhiễm mặn tạm thời trong vụ nuôi trồng thủy sản nước mặn, thì phải có biện pháp phục hồi để trồng vụ lúa ngay sau vụ nuôi trồng thủy sản. 6. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa: Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai đối với điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quy định tại Điều 5 của nghị định này; áp dụng các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, thoái hóa môi trường đất, nước, không làm ảnh hưởng tới sản xuất lúa của khu vực liền kề. Trường hợp gây ảnh hưởng xấu phải có biện pháp khắc phục kịp thời và phải bồi thường thiệt hại. Trên đây là 6 quy định của pháp luật đối với người sử dụng đất trồng lúa và khi đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi mục đích thì phải tuân thủ đúng quy định khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn