Trách nhiệm của Sở Xây dựng về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày hỏi:20/09/2021

Trách nhiệm của Sở Xây dựng về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được quy định ra sao? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Sở Xây dựng về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Điều 16 Thông tư 09/2021/TT-BXD (Có hiệu lực từ 01/10/2021) cụ thể như sau:

   - Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP , Nghị định số 49/2021/NĐ-CP , các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và quy định tại Thông tư này.

   - Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn