Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai

Ngày hỏi:19/09/2017

Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Anh Ly, hiện công tác tại Lâm Đồng. Tôi đang cần tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Tổng cục Quản lý đất đai. Cho tôi hỏi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm gì? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 43 Quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai, Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-TCQLĐĐ năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai thì trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai được quy định như sau:

   1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp trong việc tiếp công dân, xử lý các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Cử cán bộ có chuyên môn theo đúng yêu cầu của Tổng cục để cùng phối hợp tiếp công dân; cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục.

   2. Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; trân trọng lắng nghe ý kiến công dân để nâng cao hiệu quả công tác.

   3. Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm bố trí lịch để Lãnh đạo Tổng cục tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định số 10/QĐ-TCQLĐĐ năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn