Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kinh doanh bất động sản được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/10/2016

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kinh doanh bất động sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi rất quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các hoạt động quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kinh doanh bất động sản được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Trương Thanh Thảo, Hội An.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 78 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, theo đó:

   1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

   2. Bố trí quỹ đất để phát triển các dự án bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

   3. Ban hành, công khai và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các dự án bất động sản.

   4. Quản lý hành nghề môi giới bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và các dịch vụ bất động sản khác trên địa bàn.

   5. Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên phạm vi địa bàn (Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thông tin quốc gia về thị trường bất động sản được hướng dẫn bởi Điều 22 Nghị định 117/2015/NĐ-CP )

   6. Phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

   7. Hợp tác quốc tế về kinh doanh bất động sản.

   8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản.

   9. Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kinh doanh bất động sản, được quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn