Trình tự báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/12/2016

Tôi tên là Nguyễn Thành Giang, SĐT: 09889***, tôi muốn hỏi: Trình tự báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi là một công chức và hiện đang có nhu cầu về nhà ở công vụ nên rất quan tâm tới vấn đề này. Nhờ các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ được hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, theo đó:

   1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ về tình hình quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ.

   2. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

   3. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ do cơ quan, địa phương quản lý.

   4. Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai chính sách quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên phạm vi cả nước.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ, được quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BXD. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn