Trong việc thiết kế xây dựng công trình trước ngày 01/01/2015 thì chủ đầu tư xây dựng công trình có quyền và nghĩa vụ gì?

Ngày hỏi:12/07/2018

Trong việc thiết kế xây dựng công trình trước ngày 01/01/2015 thì chủ đầu tư xây dựng công trình có quyền và nghĩa vụ gì? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Văn Tình. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật xây dưng qua các thời kì và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/01/2015, chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có quyền và nghĩa vụ gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật xây dựng 2003 thì trước ngày 01/01/2015, chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có quyền và nghĩa vụ như sau:

   - Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có các quyền sau đây:

   + Được tự thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình;

   + Đàm phán, ký kết và giám sát việc thực hiện hợp đồng thiết kế;

   + Yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

   + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung thiết kế;

   + Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

   + Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   - Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

   + Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp không đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề phù hợp để tự thực hiện;

   + Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;

   + Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế;

   + Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

   + Thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế theo quy định của Luật này;

   + Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế;

   + Lưu trữ hồ sơ thiết kế;

   + Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ thiết kế, cung cấp thông tin, tài liệu, nghiệm thu hồ sơ thiết kế không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

   + Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật xây dựng 2003.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn