Trường hợp đất được sử dụng ổn định lâu dài?

Ngày hỏi:07/05/2014
Những trường hợp nào đất được sử dụng ổn định, lâu dài?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Công ty Luật Vinabiz xin trả lời câu hỏi như sau:

   Căn cứ vào Điều 124 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Chính phủ quy định trường hợp đất được sử dụng ổn đinh, lâu dài:

   Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

   Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

   1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

   2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

   3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

   4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

   5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

   6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

   7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

   8. Đất tín ngưỡng;

   9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

   10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

   11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn