Trường hợp giấy chứng nhận quyền sd đất đang nợ thuế đất

Ngày hỏi:05/06/2015

Kính gửi Ban Tư Vấn! Tôi có TH này: hiện tại gia đình tôi có 01 giấy chứng nhận quyền sd đất với tình trạnh là nợ thuế (khi làm giấy chứng nhận chưa nộp thuế, nhà nước cho nợ) đến nay đã được 5 năm. Vậy cho hỏi: TH này mình hủy không làm giấy chứng nhận nữa có được không ạ. Nếu có thì mình có bị phạt hay đóng thuế phí già ko? Kính nhờ hỗ trợ tư vấn giúp Trân trọng!

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Nếu giấy chứng nhận nhà bạn đã được cấp theo đúng trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật thì không hủy được. Chỉ khi việc cấp giấy chứng nhận có vi phạm theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì nhà nước mới thu hồi, bạn có thể tham khảo:

   Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

   1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

   a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

   b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

   2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

   a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

   b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

   c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

   3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn