Trưởng thôn có thẩm quyền cho thuê đất không?

Ngày hỏi:23/06/2020

Cho mình hỏi trưởng thôn có quyền cho thuê đất công tới 20 năm không ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trưởng thôn có thẩm quyền cho thuê đất không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   + Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

   + Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

   + Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

   + Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

   + Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

   - Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   + Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

   + Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

   - Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

   Theo quy định này thì UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã là cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất đối với từng trường hợp cụ thể.

   Như vậy trưởng thôn không có thẩm quyền cho thuê đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT