Tư vấn thủ tục chuyển nhà xưởng cho công ty con

Ngày hỏi:18/03/2019

Em chào anh chị, em có vấn để này thắc mắc mong anh chị giải đáp giúp em ạ!
Có công ty A (vốn VN) được nhà nước giao đất dưới hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm để làm nhà xưởng sản xuất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giờ công ty này muốn lập 1 công ty con và muốn chuyển nhà xưởng này cho công ty con (muốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty con). Vậy có những cách nào để có thể thực hiện được việc này.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 175 Luật Đất đai 2013 quy định:

   1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

   b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

   c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

   d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

   đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm chỉ có quyền chuyển nhượng tài sản trên đất, do đó, trong trường hợp này công ty con không thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.

   Vì vậy, trong trường hợp này đơn gian nhất công ty mẹ vẫn đứng đại diện thuê đất của nhà nước và công ty con vẫn hoạt động dưới hình thức do công ty mẹ bảo hộ về mặt pháp lý, mọi giao dịch liên quan thì công ty mẹ ủy quyền cho công ty con thực hiện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn